Tumblelog by Soup.io
 • mrrru
 • maardhund
 • pengin
 • rekonwalescencja
 • watdafak
 • Luukka
 • marsjaninzmarsa
 • zEveR
 • lunoliel
 • xsylwiawiktoriaa
 • kapitandziwny
 • Dzessik
 • KurkaWyluzuj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

miasto po prosto nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Świetlicki, Uwodzenie
Reposted fromzmora zmora viaGunToRun GunToRun
3848 ea2f 500
Reposted bytbtfeccemadgyver
Reposted fromFlau Flau viasober sober
7048 fba4
Reposted fromEkran Ekran viaGunToRun GunToRun
1671 6e57
Reposted fromdictiosus dictiosus viamelan melan
6265 5d9a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajarlaxle jarlaxle

February 23 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadzony dzony
2679 e2a2
1301 312b 500
lol
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viatishka tishka
2630 8921
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
0724 cb06 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarurky rurky
2417 bc4c 500
Reposted fromNocephya Nocephya viacygi-chan cygi-chan

February 22 2018

Reposted byhormezahereyeshashgreywolfnailiniberewerechar47pati2k6olvideseeyousoonlittlewhiteliesgoldenowlulotniealliwantisyouszyderaoutofmyheadpszczola91fugitkacomiendoliricablacktoblackodnowaKoniecRzeczywistosciunique-wmiamnotarobotakyszbadbloodniedoopisaniaoutoflovepiehusinto-blackworthitmywonderlandnuttkotfica

February 21 2018

Reposted bySpizganywojutbtfkredkowaladylenarawruapartnailinigreenloudnuttshineonbellabellabiiancapikkumyylittledisappointments
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viatwiggylaw twiggylaw
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaannanobody annanobody
6269 d9a1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahouseofpain houseofpain
0017 ac12 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl