Tumblelog by Soup.io
 • mrrru
 • maardhund
 • pengin
 • rekonwalescencja
 • blackhearted
 • watdafak
 • Luukka
 • marsjaninzmarsa
 • zEveR
 • lunoliel
 • xsylwiawiktoriaa
 • kapitandziwny
 • Dzessik
 • KurkaWyluzuj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Bo tak naprawdę nie da się poznać drugiego człowieka. Nie do końca.
— Eric Lindstrom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakapitandziwny kapitandziwny
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako vianaiwna naiwna
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaiwna naiwna
0215 a52b 500
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo vianaiwna naiwna
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPoranny Poranny
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viaAmericanlover Americanlover
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapollywood pollywood
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapollywood pollywood
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viapollywood pollywood
4465 5af4
Reposted from3ch0 3ch0 viajanealicejones janealicejones
1983 75a3

dialnfornoir:

Alphaville (1965)

7109 1346
5690 d2d1 500

joeinct:

Untitled, Rome, Photo by Bruno Barbey, 1960s  

1507 99df
Reposted fromaammaazing aammaazing viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl