Tumblelog by Soup.io
 • mrrru
 • maardhund
 • pengin
 • rekonwalescencja
 • watdafak
 • Luukka
 • marsjaninzmarsa
 • zEveR
 • lunoliel
 • xsylwiawiktoriaa
 • kapitandziwny
 • Dzessik
 • KurkaWyluzuj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaPoranny Poranny
1075 4791 500

psychoticrambling:

my crystal ball says you really fucked up this time

Reposted fromambeer6 ambeer6 viaPoranny Poranny
0090 0ae9 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaPoranny Poranny
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
1920 a418
Reposted fromsosna sosna viaPoranny Poranny
Spytał, co sądzę o innych studentach, więc mu odpowiedziałem. Są w porządku, ale wszyscy wydają się mocno do siebie podobni; bardzo się silą, żeby mieć własne zdanie, ponieważ nigdy nie ponieśli porażki, tutaj również nie chcą się okazać rozczarowaniem, nigdy nie byli przeciętniakami i uważają, że zawsze muszą wygrywać. Jednak życie większości ludzi wcale tak nie wygląda. Profesor chciał wtedy wiedzieć, co można by na to poradzić. Odparłem, że można by odesłać ich na rok do jakiejś pracy bez perspektyw, na przykład do przetwórni drobiu albo do rozrzucania gnoju traktorem. Lepiej by im to zrobiło niż dziekanka w Peru. Profesor roześmiał się i uznał moją wypowiedź za niesłychanie dowcipną. A ja wcale nie zamierzałem być zabawny.
— James Rebanks "Życie pasterza. Opowieść z Krainy Jezior"
Reposted fromPoranny Poranny
So fluffy.
Reposted frombiru biru viaPoranny Poranny
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viaPoranny Poranny
1460 16db
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny
3557 35d3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaiblameyou iblameyou

October 14 2018

1509 aa63 500

oldphotos:

Postcard booklet cover from Knott’s Berry Farm in Buena Park, CA. July 8, 1958.

Reposted fromhawke hawke viainsanedreamer insanedreamer
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromshakeme shakeme viacalvados calvados
5356 0563 500
0708 a046 500
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl